Jsme konzultační
a poradenská společnost, pomůžeme vám najít řešení.

Umíme poradit, a to hned
několika způsoby.

Každý podnikatel je unikátní, a tak naše poradenství je stejné – individuální a neopakovatelné. Směr rozvoje vaší firmy, řešení konkrétních situací a projektů realizujeme podle vašich požadavků a možností – prakticky učíme, koučujeme, inspirujeme, nebo jednotlivé projekty můžeme realizovat za Vás.


Naši zákazníci jsou podnikatelé, majitelé českých a slovenských firem,

kteří chtějí nebo musejí změnit dosavadní zavedené způsoby řízení svých firem.

Důležitý je pro nás smysl práce a dlouhodobý užitek.

To, proč nejsme zaměstnanci, je dáno touhou po dynamice, kterou nám jeden zaměstnavatel nedokáže nabídnout – neustále se učit nové věci a řešit zajímavé výzvy. Nechceme dělat práci do šuplíku. Chceme mít přímý vliv na výběr toho, co budeme dělat. To způsobuje, že k sobě přitahujeme typově stejné kolegy i zákazníky. Vyznáváme podobné hodnoty. Práce nás musí bavit a umožnit nám se zlepšovat. Peníze jsou jenom důsledkem naší práce.

Hodnoty, které sdílíme a jsou pro nás nejdůležitější při výběru partnerů a zákazníků:


Vyznáváme a prosazujeme bezkorupční chování. Nespolupracujeme s těmi, kteří vědomě poškozují zdraví nebo životní prostředí. Podnikáme čistě a otevřeně, bez politikaření a manipulací. Chováme se férově, odmítáme alibismus.

Výsledků dosahujeme v součinnosti s týmem. Oceňujeme různé názory, odmítáme patent na pravdu. Ctíme individuální schopnosti, od každého se můžeme něco naučit.

Rozvíjíme se aktivním získáváním znalostí a zkušeností. Vyžadujeme zpětnou vazbu a učíme se z ní. Vytváříme prostor pro sdílení myšlenek a iniciujeme výměnu názorů. Informace, poznatky a zkušenosti nabízíme ostatním.


Hodnoty


Vnímáme své silné, slabé stránky i charakterové vlastnosti a vědomě pracujeme na rozvoji své osobnosti.

Situace řešíme s nadhledem, smích je pro nás energií a prostředkem pro vytvoření přátelské atmosféry u nás i našich partnerů.

Usilujeme o to, aby zákazník uměl pojmenovat hodnotu, kterou od nás dostává a prakticky používal osvojené znalosti. Vytváříme rovnováhu mezi odpovědností, pravomocemi a kompetencemi. Upřednostňujeme vyvážené vztahy.


ETIKA. Vyznáváme a prosazujeme bezkorupční chování. Nespolupracujeme s těmi, kteří vědomě poškozují zdraví nebo životní prostředí. Podnikáme čistě a otevřeně, bez politikaření a manipulací. Chováme se férově, odmítáme alibismus.

TÝMOVOST. Výsledků dosahujeme v součinnosti s týmem. Oceňujeme různé názory, odmítáme patent na pravdu. Ctíme individuální schopnosti, od každého se můžeme něco naučit.

PROFESNÍ RŮST. Rozvíjíme se aktivním získáváním znalostí a zkušeností. Vyžadujeme zpětnou vazbu a učíme se z ní. Vytváříme prostor pro sdílení myšlenek a iniciujeme výměnu názorů. Informace, poznatky a zkušenosti nabízíme ostatním.

OSOBNÍ RÚST. Vnímáme své silné, slabé stránky i charakterové vlastnosti a vědomě pracujeme na rozvoji své osobnosti.

HUMOR. Situace řešíme s nadhledem, smích je pro nás energií a prostředkem pro vytvoření přátelské atmosféry u nás i našich partnerů.

ROVNOVÁHA. Usilujeme o to, aby zákazník uměl pojmenovat hodnotu, kterou od nás dostává a prakticky používal osvojené znalosti. Vytváříme rovnováhu mezi odpovědností, pravomocemi a kompetencemi. Upřednostňujeme vyvážené vztahy.

Copyright © 2024 i4i s.r.o.      www.i4i.eu       *       Mapa webu