Metodika naší práce

Umíme podnikatelům pomoci realizovat jejich sny a vize.
Pomáháme realizovat vaše nápady, rozvíjet váš byznys, vaši osobnost.
Přijímáme vyšší odpovědnost, než je v konzultantských firmách obvyklé.

Víme, jak z firmy udělat lepší

Máme vlastní metodiky a systémy na řízení českých a slovenských firem, umíme pomoci předat řízení firmy z majitele na ředitele (manažera) a také posunout majitele z operativní do lídrovské nebo majitelské role. Dokážeme najít správné zaměstnance, připravíme firmu na prodej (popřípadě ho můžeme i vyjednat), pomáháme předat firmu další generaci, máme zpracovanou metodiku změny a transformace firmy.

Ale jsou také věci, které neděláme. Nejsme právníci a neřešíme statutární záležitosti. Nezabýváme se likvidací firem. Nezajišťujeme dotace ani jinou politickou podporu. Nezastupujeme vaši firmu před státními úřady. Nerealizujeme neetické způsoby podnikání a nepodporujeme obory vědomě poškozující zdraví.

Zákazníky si vybíráme, pracujeme jen tam, kde to má smysl a kde zanecháme užitek.

Dnes již víme, že změnu ve firmě můžeme zrealizovat jen tehdy, když to majitel umožní a je garantem této změny. To znamená, že majitel bude celému průběhu přítomen a bude mu rozumět. Máme zkušenosti a znalosti, jak to podnikateli vysvětlit, jak ho to naučit a přitom mu zachovat co nejvyšší míru osobního komfortu.

Jsme skupina odborníků, které spojují stejné cíle, ideály a hodnoty. Tým je víc než jedinec, a proto naše poradenství je založeno na konsensuálním týmovém rozhodnutí. Je to náročné, ale tyto konkrétní návody nám z praxe potvrzují, že to je přesně to, co zákazník očekává.

Snažíme se o vybočení z řady konzultantských a poradenských firem tím, že usilujeme o jeho vyšší úroveň pod názvem aplikované poradenství. Víme, že nestačí jen slova nebo popsaný papír. Často je potřeba to zavést do praxe. Zákazník proto od nás dostává praktickou metodiku, návod, formuláře, nebo přímou spolupráci na realizaci.

Cílem našeho působení je „důkaz úspěchem“, který přináší našemu klientovi dlouhodobý přetrvávající užitek.

Jeho podstatou je, že kromě návrhů efektivního a mnohdy originálního řešení přebíráme plnou zodpovědnost za implementaci a dle dohody celou nebo částečnou realizaci odsouhlaseného postupu a dosažení očekávaného přínosu. Naše zkušenosti nám umožňují neustále zlepšovat osvědčené postupy a vypracovávat nové. Naše působení u zákazníka má řád a strukturu.

Nedílnou součástí naší nabídky jsou garantované výstupy a zákazník kontroluje, že tyto výstupy (výsledky, cíle) mu přinášejí užitek v celém průběhu spolupráce.

Zákazník by měl v každou chvíli vědět, kde se začalo, v jaké fázi procesu se nachází a kam směřuje. S jídlem roste chuť, a tak průběžně kontrolujeme, zda-li zákazník nezměnil svá očekáváníbez toho, aby nám je sdělil. Klient souběžně hlídá svůj komfort – adekvátní tempo změny, srozumitelnost postupu, rychlost svého růstu.

Copyright © 2024 i4i s.r.o.      www.i4i.eu       *       Mapa webu