Příběh vzniku naší firmy

V roce 2009 se v jedné české firmě potkali 3 zkušení manažeři, kteří zde chtěli zvládnout velké výzvy a pomoci majitelům naplnit …

Lubica Kukučová, zakladatelka

V roce 2009 se v jedné české firmě potkali 3 zkušení manažeři, kteří zde chtěli zvládnout velké výzvy a pomoci majitelům naplnit jejich vizi.

Po drobných úspěších, kdy každý sám chtěl přesvědčit ostatní o svých „pravdách“, že jeho cesta je nejkratší, nejrychlejší, nejlevnější a nejbezpečnější… (a 20 dalších nej, vždyť to znáte :-), se spojili s vidinou snazšího postupu.

Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. Tato skupina již byla mnohem úspěšnější v prosazování změn a dosahování růstu firmy. Ale stále bylo potřeba velkého úsilí, pro přesvědčení ostatních členů managementu a majitelů. Když to nejde větší silou, tak … tak to prostě uděláme jinak.

Proto v roce 2011 vznikla společnost i4i, která se rozhodla pomáhat majitelům českých a slovenských firem realizovat jejich vize.

Milan Bouška, zakladatel

Milan Bouška, zakladatel

 

Zatímco jako zaměstnanci jedné firmy bychom mohli každých pět let rozšířit provoz, vstoupit na nový trh, vytvořit nový byznys model, vymyslet novou strategii růstu, tak v i4i toto zažíváme i několikrát ročně. S každým dalším zákazníkem zlepšujeme svoje znalosti, zvyšujeme zkušenosti, učíme se nové postupy a baví nás to. Protože naše práce má smysl a jsme užiteční. A přesně takto to chceme.

V roce 2013 jsme kopli do vrtule a rozšířili náš tým tak, abychom pokryli co nejvíce oborů podnikání a manažerských oblastí.

A rozšiřujeme neustále, protože naší vizí je jednou vytvořit společnost s týmem lidí, kteří poskytují aplikační poradenství pro rozvoj
českých a slovenských firem. Věříme, že umíme ve firmě zanechat schopnost objevovat a zužitkovat vlastní potenciál a vytvořit přátelskou atmosféru a … protože chceme posunout česko-slovenské podnikání na vyšší úroveň.

Lubica Kukučová, zakladatelka

Milan Bouška, zakladatel

Milan Bouška, zakladatel

Důležitý je pro nás smysl práce a dlouhodobý užitek.

To, proč nejsme zaměstnanci, je dáno touhou po dynamice, kterou nám jeden zaměstnavatel nedokáže nabídnout – neustále se učit nové věci a řešit zajímavé výzvy. Nechceme dělat práci do šuplíku. Chceme mít přímý vliv na výběr toho, co budeme dělat. To způsobuje, že k sobě přitahujeme typově stejné kolegy i zákazníky. Vyznáváme podobné hodnoty. Práce nás musí bavit a umožnit nám se zlepšovat. Peníze jsou jenom důsledkem naší práce.

Hodnoty, které sdílíme a jsou pro nás nejdůležitější při výběru partnerů a zákazníků:


Vyznáváme a prosazujeme bezkorupční chování. Nespolupracujeme s těmi, kteří vědomě poškozují zdraví nebo životní prostředí. Podnikáme čistě a otevřeně, bez politikaření a manipulací. Chováme se férově, odmítáme alibismus.

Výsledků dosahujeme v součinnosti s týmem. Oceňujeme různé názory, odmítáme patent na pravdu. Ctíme individuální schopnosti, od každého se můžeme něco naučit.

Rozvíjíme se aktivním získáváním znalostí a zkušeností. Vyžadujeme zpětnou vazbu a učíme se z ní. Vytváříme prostor pro sdílení myšlenek a iniciujeme výměnu názorů. Informace, poznatky a zkušenosti nabízíme ostatním.


Hodnoty


Vnímáme své silné, slabé stránky i charakterové vlastnosti a vědomě pracujeme na rozvoji své osobnosti.

Situace řešíme s nadhledem, smích je pro nás energií a prostředkem pro vytvoření přátelské atmosféry u nás i našich partnerů.

Usilujeme o to, aby zákazník uměl pojmenovat hodnotu, kterou od nás dostává a prakticky používal osvojené znalosti. Vytváříme rovnováhu mezi odpovědností, pravomocemi a kompetencemi. Upřednostňujeme vyvážené vztahy.


ETIKA. Vyznáváme a prosazujeme bezkorupční chování. Nespolupracujeme s těmi, kteří vědomě poškozují zdraví nebo životní prostředí. Podnikáme čistě a otevřeně, bez politikaření a manipulací. Chováme se férově, odmítáme alibismus.

TÝMOVOST. Výsledků dosahujeme v součinnosti s týmem. Oceňujeme různé názory, odmítáme patent na pravdu. Ctíme individuální schopnosti, od každého se můžeme něco naučit.

PROFESNÍ RŮST. Rozvíjíme se aktivním získáváním znalostí a zkušeností. Vyžadujeme zpětnou vazbu a učíme se z ní. Vytváříme prostor pro sdílení myšlenek a iniciujeme výměnu názorů. Informace, poznatky a zkušenosti nabízíme ostatním.

OSOBNÍ RÚST. Vnímáme své silné, slabé stránky i charakterové vlastnosti a vědomě pracujeme na rozvoji své osobnosti.

HUMOR. Situace řešíme s nadhledem, smích je pro nás energií a prostředkem pro vytvoření přátelské atmosféry u nás i našich partnerů.

ROVNOVÁHA. Usilujeme o to, aby zákazník uměl pojmenovat hodnotu, kterou od nás dostává a prakticky používal osvojené znalosti. Vytváříme rovnováhu mezi odpovědností, pravomocemi a kompetencemi. Upřednostňujeme vyvážené vztahy.

Copyright © 2024 i4i s.r.o.      www.i4i.eu       *       Mapa webu